Galleri

Bildgalleri från en unik Hälsingegård

Vyer, bruksföremål och textilier

I slutfasen av laga skifte fanns planer på att flytta Ystegårn. Och 1923 fanns intressen att flytta en Hälsingegård till Skansen. Nordiska museet hade redan på 1920-talet fått upp ögonen för den oskiftade gården. Inget av projekten verkställdes. 1961 stod gården utan arvingar och det hölls auktion och allt lösöre kunde då ha skingrats. Den medförde att Nordiska Museet besökte gården och värderade inventarierna. I ett av museets protokoll från 1961 skrivs bl a ”En avsevärd mängd föremål av stort intresse för Nordiska Museet finnes att bevara, men om ett mer planmässigt inköp av föremålen kan finansieras och få dem kvar, bör Nordiska Museet givetvis låta detta intresse går före.” En privatperson vid namn Jonnie Dahlström ropade in gården med inventarier och allt. Några hundra föremål gick under klubban, men många av dem köptes senare tillbaka. Idag är det Stiftelsen Ystegårn i Hillsta som förvaltar föremålen från tre århundraden. Här finns alla tänkbara bruksföremål och en fin textilsamling.

Vyer

Bruksföremål

Textilier