Stiftelsen, aktiebolaget och föreningen

Stiftelsen Ystegårn i Hillsta

Stiftelsen bedriver ingen verksamhet men skyddar alla föremål i samlingarna på Ystegårn. Det finns ungefär 15.000 föremål katalogiserade och märkta i gårdens samlingar. Målet är att samlingarna ska digitaliseras och på så vis kunna visas upp även för personer som inte har möjlighet att fysiskt besöka gården. Stiftelsen äger alla aktier i Hillsta Gård AB. Stiftelsens styrelse består av Carina Rist, ordförande, invald av Länsstyrelsen i Dalarna, Cia Olsson, ledamot, Dick Forsberg, ledamot, Janne Johnsson, ledamot, Ann-Margret Knapp, ledamot invald av Hudiksvalls kommun, Jonas Dahlström ersättare, Maria Brenner Jacobson, ersättare, Jonas Lindkvist, ersättare och Lena Bergils, ersättare invald av Hudiksvalls kommun.

Hillsta Gård AB

Aktiebolaget bedriver all verksamhet på gården. Verksamheten består främst i att guida besökare. Aktiebolaget äger fastigheterna Ystegårn, Hökars och fäbodstugor på Vallavallen. Hökars bostadshus och Hökars Café arrenderas ut på årsbasis till företaget Cookies and Cream AB. Dom bedriver restaurangrörelse i cafédelen. Till gården hör ca 1,5 ha mark. I styrelsen sitter Carina Rist, ordförande, Cia Olsson, ledamot, Dick Forsberg, ledamot och Per Svedberg, ledamot.

Stödföreningen för Ystegårn i Hillsta

Nytillskottet Stödföreningen för Ystegårn i Hillsta startades upp 2015 och är i sin linda. Första årsmötet blir 10 april 2016. Tanken med Stödföreningen är att vara just ett stöd till Ystegårn. I form av ekonomi men kanske främst i form av mänskliga resurser när vi behöver hugga in och göra något för gården. Av medlemsavgiften går 80% till underhåll av fastigheterna, 10% till ett stipendium till någon som gjort något i linje med Ystegårns inriktning. De sista 10% går till administration främst porto, bankkostnader och annonsering. I styrelsen sitter Cia Olsson, ordförande, Maria Brenner Jacobson, sekreterare och Carina Rist, kassör.