Övriga hus

Läs mer om >>  Folket Jordbruk & djur | Åter till Gården

Gårdskarta ritad

Ladugården – fäxet – och lite om logen på en Hälsingegård

Fähus  Bengt A Lundberg 100623

Ladugården är ovanligt välbevarad även interiört med 11 bås för kor och kalvar och spiskomplex med öppen spis och murpanna. 11 kor är inte mycket i dagens läge men på den tiden det begav sig var det vanligt att man hade 6-7 kor på en gård. Fäxet var en plats endast för kvinnorna. Det var dom som tog hand om korna. Under logen var stallplatserna för hästarna, det var männens domän. På sommaren var korna på fäbodvallen.

Fäbodstugan på Vallavallen på Vallåsen

Vi hoppas att vi kan anordna aktiviteter på Vallavallen men det är lite av ett framtidsprojekt.

karta till Vallavallen

Fäbodstugan på Vallavallen   Ormbunkar på Vallavallen

Häbret

Bild 2

 

Läs mer om >>  Folket Jordbruk & djur | Åter till Gården