Gården

Läs mer om >>  Övriga hus | Folket Jordbruk & djur

Ystegårn i Hillsta – den fyrbygda Hälsingegården

gard1

gard2

Att låta byggnaderna sluta sig som en fyrkant kring ett gårdstun är ett byggnadssätt som har gamla anor i
hela Norrland. Det var det vanligaste utseendet på en hälsingegård fram till mitten av 1850-talet.

Vid laga skifte och andra jordreformer flyttades gårdar ut från byarna. Ofta revs en eller flera byggnader kring gårdstunet till följd av modet att släppa in ljus och luft. Kvar i byn Hillsta blev Ystegårn och som en fyrbyggd gård. Ystegårn består av tre bostadshus: manbyggnaden eller herrstugan, sängstugebyggningen och bryggstugan ihopbyggda med ladugård, samt en stor loge bildar en tät fyrkant runt ett gårdstun.

Grått var ursprunget. Omålade timmerhus med tak av brädor eller träspån. Grått, men för den skull inte enfärgat. Timrets färg varierar mellan tjärmättat brunsvart, gyllene kådrikt och torrt silverglänsande. Så har Sverige sett ut under större delen av sin historia. De grå trähusen har dominerat städerna långt in på 1700-talet och landsbygden till 1800-talets mitt. På 1800-talet började bönderna ta till sig idén att rödmåla sina boningshus, och så småningom även ladugårdar och uthus.

Njut av den vackra gårdsmiljön och av den speciella atmosfären bland rosenmålade skåp och snidade dörrar. På Ystegårn finns stora samlingar av allmogeföremål från tre sekel. Utanför gårdsfyrkanten ligger några mindre uthus, småfähus, härbre, vagnslider, loge, sädesbastu och vedbod.

Läs mer om >>  Övriga hus | Folket Jordbruk & djur

Forsa-dörrar

Bostadshusens entréer har alla mot gårdssidan så kallade Forsadörrar, utsmyckade med rokokoornament, bibelcitat och vilda djur i relief. De stiliga Forsadörrarna präglade hälsingegårdarna i denna del av Hälsingland. Eleganta ytterdörrar i rokoko var mycket eftertraktade och förunnades endast de rika bönderna i bygden. Storsnidaren och målaren Jöns Månsson i Böle, verkade i bygden fram till sin död 1847. Han gick under namnet Rosenmålaren.

Herrstugan, Bryggstugan och Sängstugan

Herrstugan

door1

Gårdens äldsta byggnad är manbyggnaden vilken ursprungligen var en parstuga i en våning. En dörr i mellankammaren med två utanpåliggande fyllningar och foder av barocktyp är troligen kvar sedan detta skede. Troligen hade Ystegårn byggts redan under 1600-talet. Gården har sedan bildandet legat på samma gårdstomt.

Vid 1800-talets början genomgick gården ett expansivt skede, byggdes om och till. Manbyggnaden fick då sitt nuvarande utseende samtidigt som sängstugebyggningen och bryggstugan byggdes. Samtliga bostadshus har en mycket enhetlig karaktär.

En av Jöns Månssons Forsa-dörrar med bibeltext på finns till Herrstugan

Herrstugan barstuga

Bryggstugan

I Bryggstugan bodde Jonnie Dahlström och hans fru Anna under 30 år. Tapeten är handmålad och förmodligen en av Sveriges dyraste tapeter. Lampan i taket är en så kallad bönhuslampa från 1870-tal. När järnspisar och kakelugnar blev vanliga skaffade man sig också fotogenlampor eftersom ljuset från elden stängdes inne.

Bryggstugan 2 Bengt A Lundberg 100623

 

Sängstugan

Kulturmiljöbild Dörr Bengt A Lundberg 100623

I sängstugan finns ytterligare en av Jöns Månsson snidade Forsa-dörrar. Den har en noshörning med ett får i munnen, en enhörning och en lejonpard snidad i övre delen.

Planlösningen är en parstuga med dubbla mellankamrar och en visthusbod istället för stuga i ena änden.

Kulturmiljöbild Sängstugebyggnaden Ystegårn 100623 Bengt A Lundberg variant 4

Sängstugans interiör är i empire och mest välbevarad på gården. Rummet är på samma gång djärvt och sparsmakat. Sängstugan har orangeröda väggar med målad takbård och grå snickerier. Väggarnas färg med den återhållna bården vid taklisten ger en varm stämning som inte går någon besökare förbi.

Det sägs att i sängstugan skulle de finare gästerna bo. Vid Ystegårn hölls på sin tid stora gästabud och kalas som varade i flera dagar. Stugan har också använts som undantag och vid husförhör.Kulturmiljöbild Sängstugebyggnaden Ystegårn 100623 Bengt A Lundberg variant 3

Läs mer om >>  Övriga hus | Folket Jordbruk & djur