Folket på Ystegårn i Hillsta

Läs mer om >>  Övriga hus | Jordbruk & djur | Åter till Gården

Folket som bevarat Ystegårn i Hillsta, en unik Hälsingegård

Erik Jönsson och hans hustru Cecilia

Erik och Cecilia köpte Ystegårn 1747 och historien tar sin början. Sedan levde och verkade deras släktingar på gården i sex generationer, utan att gården någonsin skiftades i samband med arv.

Nils Ersson och hustrun Brita

Under sonen Nils Ersson och hustrun Britas tid blomstrade gården och kom att bli en av byns rikaste. Gården byggdes till och rustades till det utseende den har idag. ”NES en rik bonde byggde detta hus 1807 om våren” skrev Nils på baksidan av ett fönsterfoder, så att eftervärlden skulle veta. Sen följer en spännande och dramatisk släkthistoria som tar slut på 1960-talet, med den sjätte generationen. Redan vid nästa generation efter Nils och Brita kunde sagan om den oskiftade Hälsingegården ha varit all. Men den historien får ni höra när ni kommer hit på våra guidade visningar.

”Lång-Lasse” 

Anna Omnell, barn till Johan Kristoffersson OmnellNils och Britas barnbarn Brita fick sonen Lars och dottern Anna. Det har varit en konservativ släkt. Särskilt ”Lång-Lasse” som brukade gården tillsammans med sin mor Brita och syster Anna fram till sin död 1960, var känd för att vara en konservativ man. Han ändrade inget som varit, och därigenom kom det sig att livet på Ystegårn konserverades. Allt fanns kvar. Möbler, arbetsredskap, textilier och andra föremål som behövs på en storbondgård som denna, har samlats här under nästan tre sekler. På 1920-talet kom Nordiska museet och ville flytta ett av husen till Skansen. Men med det blev det inget av! På bilden hans systerdotter Anna.

Jonnie Dahlström och hans hustru Anna

Lång-Lasse fick inga barn och hans syster Annas fyra barn förblev barnlösa. Drygt 200 år efter Erik och Cecilia kom finansmannen Jonnie Dahlström och hans hustru Anna till gården. Under en trettioårsperiod var gården deras. Deras kärlek till gården resulterade i att de restaurerade den pietetsfullt och försiktigt. Ännu en gång klarade sig Ystegårn från förödande modernisering och spridning av föremålen. Målet var redan då att gården efter dem skulle drivas vidare i stiftelseform i syfte att bevara kulturarvet för framtiden. Så kom det också att bli.

Stiftelsen Ystegårn i Hillsta

Sedan 1999 är gården byggnadsminnesförklarad och drivs nu av en stiftelse. Styrelsen består sedan juni 2013 av Carina Rist, Cia Olsson, Jonas Dahlström och Per Svedberg. Vi arbetar för att Ystegårn som aktiv kulturarvsgård. Vårt främsta uppdrag under hösten 2013 och våren 2014 är att planera framtida verksamhet på gården och få fram medel till underhåll.

Läs mer om >>  Övriga hus | Jordbruk & djur | Åter till Gården