Årsmöte för Stödföreningen för Ystegårn i Hillsta 10 april 2016

Fäbodstugan på Vallavallen

Fäbodstugan på Vallavallen

Väkommen till årsmöte för Stödföreningen för Ystegårn i Hillsta!

Söndag den 10 april 2016 kl 15 ses vi i Bryggstugan på Ystegårn. Det kan vara lite kyligt så klä på dig lite extra trots att vi kommer att ta in extra element för att få upp värmen i huset. Vi kommer att berätta om projektet Barnens Hälsingegård och om medel vi har sökt från Länsstyrelsen för att rusta våra fastigheter.

Stödföreningen för Ystegårn i Hillsta har nu en årsmedlemsavgift på 100 kr. Av den går 80 kr till underhåll av Ystegårn, Hökars och fäbodstugor på Vallavallen. 10 kr går till ett stipendium som beslutas om på årsmötet om årsmötet tycker att det finns ett tillräckligt stort belopp för utdelning. Resterande 10 kr går till administration, främst porto, bankkostnader och annonsering.

Föreningen är med på aktiviteter som ordnas på gården och målet är att föreningen ska fungera som en hembygdsförening i byn Hillsta.

Vill du gå med oss? Betala in 100 kr på bankgiro 656-2110 och maila ditt namn till carina@ystegarnhillsta.se