Jordbruk & djur

Läs mer om >>  Övriga hus | Folket | Åter till Gården

Konventionellt jordbruk – och musealt, som på en Hälsingegård före traktorerna

jord1Marken och stallet arrenderas av Ante Svensson. Delar av Ystegårns jord och mark fungerar som musealt jordbruk och brukas med Antes hästar av rasen Nordsvensk.

Jordbruket används idag främst för att ta fram foder till hästarna.

En mindre del av marken är vigt till musealt jordbruk för att efterlikna livet på en hälsingegård före traktorernas tid. Där odlas spannmål efter en särskild växtföljd och ett år ligger marken i träda. Svartträda betyder att marken hela tiden harvas för att undvika att ogräs får fäste. Det är en bra träning för unghästar som är under utbildning. Marken med museala jordbruket sköts helt med hjälp av Antes hästar. Hästarna börjar köras in med redskap när dom är tre år. Deras arbetsuppgifter blir sedan att harva för en jämn såbädd, att så med såmaskin, att köra en vält för att trycka ner fröna. På hösten skördas det med självbindare som gör kärvar som hängs på tork. Sen är det dags att plöja igen på hösten. På vintern arbetar hästarna i skogen.

I början av juli är det dags att hässja hö. Det är väderberoende och därför svårt att planera exakt i förväg. Det finns några tillfällen då besökare har möjlighet att vara med och bruka jorden med den gamla traditionens arbete, redskap och metoder. När det är dags att hässja är ett sånt tillfälle. Håll ögonen öppen efter mer information på hemsidan!

Nordsvensk brukshäst

Vi tänker främst på hästarna när vi tänker djur på gården. Det finns för tillfället sju hästar i åldern 1-21 år på gården som är under olika inlärnings/skolningsnivåer i diverse discipliner i körning och ridning. Dom är alla Nordsvenskar och Ante har inga egna ston. 1963 delade man på Nordsvenskarna, det blev en travstam och en bruksstam och travstammen heter nu Kallblod.

Två av hästarna är avelshingstar. Till gården kommer vissa år ett femtontal ston för att betäckas under maj, juni och juli. Stona kan bli kvar i tre veckor och när det är säkerställt att dom är dräktiga åker de flesta ston hem. Ibland finns det ston med föl på gården. Under sommaren finns det flera hagar där hästarna betar. När det finns föl på gården får ston med föl gå i egen hage. Under sommaren 2013 kommer det dock inte att finnas ston med för på gården.

Höns

På gården finns några höns som ägs av Naturkompetens.

 

 

Läs mer om >>  Övriga hus | Folket Åter till Gården